Gerd's Trainingsbuch  ·   Berndt's TB  ·   Rolf's TB  ·   Impressum

Jahres km Gesamt J F M A M J J A S O N D
2018: 9269,33 451,01 216,82 910,85 699,44 1350,14 982,11 1125,34 932,41 635,46 720,88 556,74 688,13
2019: 9750,57 671,88 403,78 876,12 773,14 1243,16 1020,96 765,77 1188,73 822,14 884,21 562,79 537,89
2020: 6507,76 583,56 387,25 905,07 1040,33 1283,83 1146,12 80,61
Rad:       1 = Stevens Xenon 2011,       2 = Stevens Vapor 2016,       3 = Fitness,       4 = Malle

Datum Distanz Zeit Ø Puls Ø Speed Höhe Kalorien NP (Watt) max.AvG TSS Rad Garmin Strecke Sportler
80,61 3:03:59 511 1319
02.08.20 45,28 1:41:31 110 26,8 300 788 148 142 186,8 1 garmin Satow - Gross Tessin - Bernitt - S. Miea
02.08.20 35,33 1:22:28 103 25,70 211 531 123 126 105,3 1 garmin Satow - Schwaan - D. alleine
1.080,99 51:31:42 5481 17476
26.07.20 13,31 0:51:59 15,4 91 275 2 garmin D. - Dishley - Bandelstorf - D. Isabell
28.07.20 22,42 1:20:11 112 16,8 193 415 2 garmin D. - Krebssee - Lieblingshof - D. Isabell
29.07.20 57,99 2:13:46 104 26,0 343 937 140 134 220,7 1 garmin D. - Schwan - Werle/Hof - Prisannewitz - D. Norbert
17.07.20 124,45 6:06:19 101 20,4 694 2068 2 garmin Berlintour: D. - Mirow/Peetsch Birgit
18.07.20 96,25 5:02:36 96 19,1 334 1599 2 garmin Berlintour: Mirow/Peetsch - Berlin Birgit
19.07.20 62,07 3:20:00 95 19,1 156 1080 2 garmin Berlintour: Berlin - Zehdenick Birgit
20.07.20 111,06 6:00:05 94 18,5 485 1811 2 garmin Berlintour: Zehdenick - Waren/Müritz
21.07.20 93,31 4:43:23 98 19,8 475 1326 2 garmin Berlintour: Waren/Müritz - D. Birgit
13.07.20 44,80 2:18:36 19,4 210 700 2 garmin D. - Elmenhorst - D. alleine
11.07.20 70,24 2:55:00 100 24,1 449 1046 114 110 140,0 1 garmin D. - Bandow - Buchholz - Sabel - D. alleine
12.07.20 58,46 2:30:36 99 23,3 348 889 117 116 170,4 1 garmin D. - Friedrichshof - wolfsberg - D. Birgit
05.07.20 61,46 3:07:18 98 19,7 447 1017 2 garmin D.: Unteres Warnowland alleine
07.07.20 31,44 1:42:00 18,6 171 728 2 garmin D. Hohen Schwarfs, Petschow alleine
08.07.20 91,58 3:33:44 108 25,7 511 1444 129 130 299,4 1 garmin D. Werle/hof - Bützow - Schwaan - D.
04.07.20 42,00 1:36:17 106 26,2 589 3 garmin Indoor Cycling
1.146,12 55:26:00 8.354 18.779
07.06.20 68,74 2:38:00 105 26,5 384 1049 131 121 220,0 1 garmin D. Selpn - Laage - Prissanewitz - D. Norbert
11.06.20 28,82 1:20:15 107 21,5 178 599 2 garmin D. - Hro - D. alleine
12.06.20 103,42 5:30:42 93 18,8 373 1609 2 garmin Usedomtour: D. - Helmshagen Birgit
13.06.20 81,79 4:44:45 91 17,2 294 1267 2 garmin Usedomtour: Helmshagen - Karlshagen Birgit
14.06.20 91,11 4:45:19 93 19,2 467 1318 2 garmin Usedomtour: Karlshagen - Liepen Birgit
15.06.20 107,10 5:09:07 96 20,8 481 1498 2 garmin Usedomtour: Liepen - D. Birgit
17.06.20 13,33 0:42:55 18,6 63 302 2 garmin D. Petschow - D. alleine
21.06.20 75,52 2:55:42 109 25,8 440 1130 126 120 237,6 1 garmin D. - Selpin - Laage - Wiendorf - D. Holger (bis Kronskamp)
22.06.20 33,24 1:39:05 20,1 214 815 2 garmin D. - Hro/AUF - D. alleine
24.06.20 105,22 4:37:49 102 22,7 598 1684 2 garmin D. - Alt Meteln - Schwerin alleine
26.06.20 26,45 1:53:17 89 14,0 389 515 2 garmin Harz: elbingerode, Erkundungstour Holger
27.06.20 82,96 4:12:53 101 19,7 1294 1551 1 garmin Harz: Elbingerode - Brocken - Rübeland - E. Holger
28.06.20 65,70 3:56:17 97 16,7 1137 1281 2 garmin Harz: Elbingerode -Wurmberg - Hohe Geiß - E. alleine
29.06.20 62,16 3:31:38 97 17,6 982 1136 2 garmin Harz: Elbingerode - Thale - Roßtrape- Allrode - E. alleine
03.06.20 50,58 1:59:19 105 25,4 286 743 118 115 139,7 1 garmin D. - Dolgen/See - Schwaan/Waldeck - D. alleine
05.06.20 85,42 3:22:18 105 25,3 451 1291 120 118 247,3 1 garmin D. - Bützow - Gr.Grenz - D. alleine
02.06.20 64,56 2:26:39 104 26,4 323 991 126 122 198,7 1 garmin D. - Zarnewanz - Broderstorf -D. alleine
1.283,83 54:06:46 7.940 20.332
27.05.20 51,05 2:11:34 98 23,3 318 902 2 garmin Hro./Radhaus - Bröbberow - D. alleine
29.05.20 41,92 2:16:44 92 18,4 402 758 2 garmin Gatsch Eck: Rund um den Tollensesee
30.05.20 99,77 4:40:30 97 20,7 730 1814 2 garmin NB - Feldberg - Blankensee - NB
31.05.20 67,81 3:26:59 93 19,7 478 1167 2 garmin NB - Altentreptow - Roggenhagen - NB
26.05.20 39,70 1:31:49 105 25,9 229 618 133 128 137,7 1 garmin D. - Dolgen/See - Niendorf - D. Fred SCh.
24.05.20 52,32 2:31:19 96 20,8 386 959 2 garmin D. - Rostock - Schwaan - D. Birgit
23.05.20 74,26 2:41:44 107 27,6 309 1081 126 122 219,1 1 garmin D. D./Kölzow - Gresenhorst - D. Norbert
19.05.20 50,63 2:03:05 103 24,7 303 791 122 120 156,0 1 garmin D. - Schwan/Waldeck - Prisannewitz - D. alleine
20.05.20 37,68 1:31:26 103 24,7 210 573 126 116 122,9 1 garmin Feierabendrunde Fred Sch.
21.05.20 102,57 3:47:07 109 27,1 587 1497 130 133 326,9 1 garmin D. - Werle/hof - Bützow - Prisannewitz - D. Holger, Stephan
16.05.20 50,73 2:10:37 99 23,30 331 771 116 115 148,9 1 garmin D- Schwaan - Rostock - D. alleine
17.05.20 66,30 2:36:48 105 25,40 409 1014 124 123 204,2 1 garmin D. - Schwaan/Waldeck - Bandow - D. bis Schwaan mit Dietmar
15.05.20 64,51 2:37:57 102 24,50 334 1048 125 122 207,6 1 garmin D. - Zarnewanz - Broderstorf -D. alleine
13.05.20 60,25 2:51:05 103 21,10 320 1207 2 garmin D. - Gü. - D. alleine
10.05.20 114,27 4:25:12 106 25,90 702 1526 120 114 324,1 1 garmin D. - Schwaan - Groß Raden - Bützow - D. Dietmar, Norbert,
08.05.20 58,72 2:12:30 108 26,60 336 888 128 129 182,6 1 garmin D. - Sabel - Schwaan - Benitz - D. alleine (FTP_Test)
06.05.20 107,78 4:27:11 104 24,20 678 1540 112 113 285,0 1 garmin D. - Schwaan - Klein Sein - Bützow - D. alleine
03.05.20 51,18 2:16:47 98 22,40 336 881 2 garmin D. - Schwaan/Falkenhorst - Benitz - D. alleine
01.05.20 92,38 3:46:22 99 24,50 542 1297 114,00 119,00 249,30 1 garmin D. - Klein Belitz - Schwaan alleine
1.040,33 43:52:14 6129 15804
26.04.20 76,24 2:49:37 104 27,00 418 1057 120 118 207,9 1 garmin D. Werle/Hof - Bützow - D. Dietmar
25.04.20 26,37 1:15:39 20,90 169 380 2 garmin D. Hro/Bahnhof - D. alleine
24.04.20 61,17 3:02:59 98 20,10 478 1130 2 garmin D. Schwaan - Mistorf - Werle/Hof Schwaan Grit F.
19.04.20 102,49 3:55:22 108 26,10 514 1436 115 115 262,8 1 garmin D. - Zarnewanz - Marlow - Ribnitz - D. Dietmar
22.04.20 102,18 4:00:18 111 25,50 525 1470 117 116 277,2 1 garmin D. - Zarnewanz - Marlow - Ribnitz - D. Rolf
17.04.20 100,37 3:57:37 108 25,30 501 1426 114 112 260,2 1 garmin D. - Marlow - Ribnitz - D. alleine
15.04.20 51,60 2:47:17 95 18,50 370 890 2 garmin D. - Wendorf/Buchebberg - Dolgen - Niex - D. alleine
14.04.20 28,43 1:33:52 18,20 203 390 2 garmin D. - Hro. - D. Birgit
12.04.20 82,07 3:11:31 106 25,70 369 1129 112 113 177,4 1 garmin D. - Zarnewanz - Marlow - D. Holger
08.04.20 95,74 3:38:12 108 25,20 592 1389 119 123 238,4 1 garmin D. - Werle/Hof - Bützow - D. Rolf
10.04.20 84,94 3:18:24 106 25,70 495 1277 127 124 235,7 1 garmin D. - Selpin - Laage - Niendotf - D. Dietmar, Holger (bis Hohen Sprenz)
05.04.20 44,40 2:19:18 101 19,20 348 892 2 garmin D. - Kösterbeck - Niex - D. alleine
04.04.20 88,21 3:22:01 110 26,20 536 1227 120 113 215,5 1 garmin D. - Werle/Hof - Bützow - D. Dietmar, Holger
02.04.20 33,50 1:39:19 103 20,20 219 654 2 garmin D. Göldenitz - Wolfsberg - Waldeck - D. alleine
01.04.20 34,82 1:48:20 102 19,30 221 671 2 garmin D. -Wendorf/Buchenberg - Dolgen - D. alleine
905,07 38:35:30 5043 13389
31.03.20 50,24 2:20:11 103 21,50 310 905 2 garmin D. - Cammin - Prangendorf- Wolfsberg - D. Dietmar
30.03.20 39,48 1:35:11 105 24,90 255 674 132 128 122,5 1 garmin D..- Wiendorf - Prisannewitz -D. alleine
28.03.20 111,48 4:26:48 107 25,10 729 1560 116 116 263,3 1 garmin D. - Buchholz - Kl. Sein - Bützow -D. Dietmar
26.03.20 82,66 3:28:21 106 23,80 403 1305 117 115 210,8 1 garmin D. - Zarnewanz - Marlow - D. alleine
24.03.20 62,99 3:19:05 104 19,00 450 1232 2 garmin D. - Neu Kätwin - Selpin- Weitendorf -D. Dietmar
22.03.20 38,72 2:17:37 105 16,90 294 934 2 garmin D. - Niex - Reez/Unteres Warnowland - Klinkendorf - D. Dietmar
20.03.20 78,52 3:13:57 109 24,30 361 1210 114 117 185,9 1 garmin D. - Zarnewanz - Dettmannsdorf/Kölzow - D. alleine
16.03.20 88,24 3:31:27 111 25,00 509 1379 123 125 235,4 1 garmin D. - Werle/Hof - Bützow - Schwaan alleine
14.03.20 74,94 2:56:32 106 25,50 457 1100 122 118 195,0 1 garmin D. - Selpin - Lage -Wiendorf - D. Dietmar
11.03.20 76,21 3:07:06 111 24,40 455 1169 120 127 197,3 1 garmin D. Werle/hof - Bützow - Schwaan - D. Dietmar
08.03.20 75,26 3:13:00 109 23,50 421 426 116 116 1 garmin D. Selpin - Laage - Wiendorf - D. alleine
01.03.20 60,73 2:34:34 113 23,60 399 1020 129 128 166,5 1 garmin D. - Schwaan/Waldeck - Wendorf - Wolfsberg - D. Dietmar (bis Schwaan)
04.03.20 25,60 0:58:28 105 26,30 175 3 garmin Indoor Cycling
07.08.20 40,00 1:33:13 108 25,70 300 3 garmin Indoor Cycling
387,25 17:01:02 1597 6129
28.02.20 50,86 2:13:51 109 22,80 319 895 128 126 141,8 1 garmin D. - Schwaan/Waldeck - Wendorf - D: alleine
08.02.20 45,00 1:50:17 112 24,50 452 3 garmin Indoor Cycling
15.02.20 37,00 1:25:32 109 26,00 244 3 garmin Indoor Cycling
17.02.20 21,76 1:04:52 102 20,10 124 506 2 garmin D. - Petschow - Wolfsberg - D. alleine
19.02.20 24,00 0:55:16 103 26,10 134 3 garmin Indoor Cycling
21.02.20 49,78 2:25:32 106 20,50 325 1181 2 garmin D. Schwaan - Friedrichshof - D alleine
24.02.20 54,49 2:20:25 103 23,30 362 949 2 garmin D. - Schwaan/Waldeck - Wendorf - D alleine
26.02.20 30,00 1:12:20 104 24,90 200 3 garmin Indoor Cycling
04.02.20 19,19 1:01:22 110 18,80 113 350 2 garmin D. - Kessin - Hoheen Schwarfs - D. alleine
05.02.20 55,17 2:31:35 111 21,80 354 1218 2 garmin D. - Schwaan/Waldeck - Wendorf - D. alleine
Januar 583,56 6431,00 15549
08.01.20 35,09 1:41:12 103 20,80 163 769 2 garmin D.- Wendorf - Kossow - D. alleine
11.01.20 36,00 1:27:39 109 24,60 235 3 garmin Indoor, Fitness First
14.01.20 81,49 4:14:38 19,20 1130 2678 4 garmin Gran Canaria: Puorto Rico, Soria Andre
15.01.20 50,21 3:06:57 16,10 949 2173 4 garmin Gran Canaria: Monte Leon, Einstieg nach Fatag Andre
16.01.20 74,35 3:48:41 19,50 1160 2461 4 garmin Gran Canaria: Soria  Andre
18.01.20 68,93 4:05:04 16,90 1374 2463 4 garmin Gran Canaria: San Bartolome,Santa Lucia  Andre
19.01.20 70,47 3:49:08 18,50 872 2080 4 garmin Gran Canaria: Ingenio alleine
26.01.20 53,12 2:27:51 106 21,60 297 1058 2 garmin Swinoujscie - Wiseka und zurüc alleine
01.01.20 33,29 1:45:53 18,90 240 300 2 garmin D. - Schwaan - D., Neujahrsausfahrt Sabine, Dietmar, Norbert
04.01.20 39,00 1:30:50 105 25,80 390 3 garmin Indoor, Fitness First
05.01.20 41,61 2:06:23 102 19,80 246 942 2 garmin D. Neu Kätwin - Laage - Dolgen/See - D. Sabine, Dietmar